Trackian – Проследявайте всички маркетингови усилия на едно място. Не се лутайте в безкрайни отчети в десетки платформи. Взимайте по-добри решения, базирани на по-добри данни. 

Trackian е софтуерен стартъп, който се цели да помогне на собственици на бизнеси и маркетолози да проследяват по ефективно данните си чрез централизирани дашборди. Дашборди, които провокират действие и помагат за вземане на информирани решения.

Trackian

В днешно време бизнесите имат затруднения да анализират данните си и да установят ефективността на маркетинг каналите, които използват. Това е, защото всяка платформа има интерес да твърди, че допринася много за бизнеса и същевременно рядко се интегрира с останалите платформи.

Това лимитира способността на бизнесите да оптимизират бюджетите и усилията си. Данните са изолирани в отделните маркетинг платформи, понякога идват със закъснение до 72ч. и това създава трудности на бизнеса да прецени откъде може да спести разходи или да вземе навременно решение при управлението на кампании. 

Как помага Trackian?​

  1. Централизиране на данни. Обединява данните от канали като Google Ads, Google Search Console, Facebook Ads, Google Analytics 4 на едно място, улеснявайки тяхното анализиране. Колаборирайте по-лесно с различните екипи и отговорници за кампаниите.
  2. По-добър анализ. Вместо да се ровите в сложни системи и отчети, в Trackian получавате отчети, които съдържат най-важната информация за успеха на вашия бизнес.
  3. Проактивни нотификации. Получате нотификации при аномалии свързани с трафика, конверсиите или други важни показатели.
  1. Маркетингово атрибутиране. Разбирайте по-лесно кой канал в каква степен допринася за вашия успех. Сверявайте и сравнявайте данните на отделните канали с тези от GA4 и допълнително разработени модели за целта.
  2. Бизнес прогнозиране. Планирайте своите бюджети и усилия чрез улеснено прогнозиране.
  3. Макро среда и конкуренти. Проследявайте позитивни и негативни корелации спрямо макро средата и вашите данни. Анализирайте въздействието върху вашата успеваемост на фактори като пазарни  условия, действия на конкурентите, метеорологично време, икономически условия, увереността на потребителите да пазаруват и други.

А защо името на стартъпа е Trackian?

Произлиза от комбинацията между “Tracking” (англ. прев. – проследявам) и “Тракия”.

Trackian въплъщава духа на решителните действия – точно тези, които са необходими на днешните дигитални “воини” – маркетолозите. Софтуерът помага да бъдат бързи, прецизни и смели при вземането на решения, което вече е задължително условие за успех в бързо променящата се среда.

Целта на Trackian е да помогне на бизнесите да постигат по-добри печалби чрез информирани решения.

Разберете как можете да станете
част от спонсорите на SERP Conf.