Cloud Office е водещ партньор на Google Cloud, базиран в България с филиал в Лондон, Великобритания, с екип от 65 души и над 50 инженери.

Над 500 компании се в Google Cloud или Google Workspace.

Нашите основни специализирани услуги включват инфраструктура, преобразуване на данни, решения с изкуствен интелект, контрол на сигурността в Workspace Enterprise и автоматизация на работни процеси.

Индивидуалния ни подход може да отговори на специфичните нужди на клиентите, които да се възползват от услуги като DevOps, архитектура, инфраструктура като код, производителност и скалиране на приложения, консултации и още много други.

Разберете как можете да станете
част от спонсорите на SERP Conf.