Улрика Виберг

Основател и собственик на Unikorn
Улрика Виберг е основател и собственик на Unikorn! Тя има солиден опит във всички неща, свързани с мрежата, със задълбочени познания по техническо SEO, уеб проекти и дигитални стратегии!Улрика работи в бизнеса с търсене от 2007 г., както с органично, така и с платено търсене, вътрешно и като консултант. Преди да създаде собствена агенция, тя работи с няколко от най-големите компании в света, като ebay, Rocket Internet, eDreams и Omnicom Media Group. Улрика стартира Unicorn през 2016 г., за да бъде консултант на пълен работен ден в екипа за глобален растеж на eBay Classifieds. През 2018 г. Улрика решава да поеме множество клиенти и преобразува Unicorn в агенция.