serp-light-conf-tomek-rudzki

Томек Рудзски

Head of the Research and Development в Onely
Томек Рудзки е Head of Research and Development в Onely. Той е редовен лектор на водещи SEO събития като SMX Munich, BrightonSEO и iJS London. Напоследък неговите изследвания са фокусирани върху темата за SEO индексирането.