Martin_Splitt

Мартин Сплит

Developer Advocate в Google

Мартин Сплит е developer advocate към екипа на Google Search Relations в Google, в Цюрих, Швейцария.

Той е open source сътрудник и уеб евангелист по душа от Цюрих, с десетилетие опит в областта на софтуерното инженерство за множество сектори. Той помага на хората да създават приложения или да публикуват съдържание в мрежата, за да бъдат успешни, продуктивни и видими. Мартин вярва в уеб платформата и работи с последните технологии, които ще позволят на мрежата да просперира.