Ken Condon

Ken Condon

Global Channel Director of Segmentify
Ken Condon е предприемач в областта на електронната търговия и експерт в сферата на изкуствения интелект и растежа, базиран на микроанализа.С над 10 години опит в областта на технологиите за изкуствен интелект и електронната търговия и още 10 години в областта на бизнеса, продажбите и маркетинга, Ken е заемал различни длъжности, включително Country Manager, Operations Management и Director/CEO.Ken също така е бил член-основател на Ирландската асоциация за електронна търговия от 2015 до 2021 г.