Georgi Georgiev

Georgi Georgiev

CEO and co-founder of Releva
Георги Георгиев, изпълнителен директор и един от основателите на Релева. Георги е продуктов и технически лидер с повече от 20 години опит в областта на продуктовата стратегия, софтуерното инженерство, големите данни и машинното обучение. Той успешно е изграждал платформи на база изкуствен интелект и големи данни, които се използват от милиони потребители. Георгиев има доктурантура от Софийския Университет и Global Executive MBA от Instituto de Empresa (IE), Мадрид.