serp-light-conf-eric-enge

Ерик Енг

Президент на Pilot Holding
Ерик Енг е признат лидер в SEO през последните 20 години и е известен със задълбочените си изследвания, които публикува редовно. Той е автор на първите големи книги, написани за SEO, "Изкуството на SEO". Книгата е издадена от O-Reilly media и в момента е в своето трето издание.Ерик говори на някои от водещите конференции за Search в света, като Pubcon, Search Marketing Expo, State of Search и други. Той беше основател на Stone Temple Consulting, която продаде през 2018 г. на Perficient и сега е президент на Pilot Holding.