serp-light-conf-david-amerland

Дейвид Амерланд

Автор, говорител и анализатор

Дейвид Амерланд помага на многонационални клиенти и стартиращи фирми да организират своите стратегии за SEO и социални мрежи. Той е бизнес журналист, автор и международен лектор.

Пише за редица известни уебсайтове, включително Forbes, и консултира множество корпорации относно техните техники за управление на кризи в социалните медии. Неговите книги за SEO, социални медии и уеб тенденции демистифицират сложността на темите, които обхващат за читателите по целия свят.

Всяка книга предоставя достъпен план за по-добро разбиране и възползване от възможностите, предлагани от свързаната икономика.

Можете да намерите последната му книга на линка тук: Преднамерено - Intentional - How to Live, Love, Work and Play Meaningfully Preface