serp_light_conf_dan_petrovic_hq

Дан Петрович

Управляващ директор в DEJAN Marketing

Дан Петрович, управляващият директор на DEJAN, е най-известното име в Австралия в областта на оптимизацията за търсачки. Дан е уеб автор, иноватор и високо ценен лектор на събития в SERP индустрията.

В допълнение към лидерството в индустрията, Дан също поддържа активен академичен живот като помощен преподавател и председател на Индустриалния консултативен съвет към училището по Маркетинг към университета Грифит.