Borislav-Arapchev-SERP-Conf.

Борислав Арапчев

Project Ambassador - SERP Conf.
Борислав Арапчев работи в сферата на SEO повече от 18 години.През годините той и неговият екип са разработили и популяризирали редица успешни проекти за клиенти не само в България, но и в Канада, САЩ, Англия, Франция, Германия, Сингапур, Норвегия, Швеция и други държави.Неговите силни страни са не само в основните принципи на SEO оптимизацията и дигиталния маркетинг, но и в новите и по-нестандартни идеи и техники, които използва, за успехите и растежа на бизнеса.Водещи принципи в неговата работа и в изготвянето на стратегии са качеството, доверието и прозрачността като постоянни предимства за един бизнес.Борислав е носител на няколко награди в областта на информационните технологии, сред които е и тази на Forbes България от 2013 година за SEO агенция на годината.Нещо повече, той притежава и сертификат “Advanced SEO and Social Media”, връчен от eAcademy и Rand Fishkin (Moz).